สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ห้องประชุมสัมนา หลายขนาด

ห้องประชุมสัมนา หลายขนาด

ห้องประชุมสัมนา ภายในกุลนทีรีสอร์ท มีหลายแบบ ทั้งขนาดความจุ 300 ท่าน และ ขนาดผู้บริหาร 30 - 40 ท่าน 


หรือในแบบจัดเลี้ยงขนาดย่อม

view